Teksty. Polska

wersja do druku

Share

List otwarty do Prezydenta RP

27 maja 2004 roku

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Szanowny Pan

Aleksander Kwaśniewski

Prezydent RP

Warszawa, 27 maja 2004

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku ze zbliżającą się wizytą Prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce zwracamy się z uprzejmą prośbą o poruszenie w trakcie rozmów kwestii dotyczących poszanowania praw człowieka w Chinach, a zwłaszcza w Tybecie i Xinjiangu.

Chiny pozostają państwem autorytarnym, w którym naruszanie praw człowieka nadal ma charakter instytucjonalny. Przed dwoma miesiącami jeden z deputowanych Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych ujawnił, że w ChRL skazuje się na śmierć i „bezzwłocznie traci 10 tysięcy osób rocznie” – „pięć razy więcej niż we wszystkich innych państwach razem wziętych” – „nagminne łamiąc” przepisy kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego. Doświadczenie, zwłaszcza Polski, uczy, że sytuację prześladowanych poprawić może jedynie konsekwentne i jednoznaczne zaangażowanie społeczności międzynarodowej.

Pod wpływem nacisków zachodnich przywódców i światowej opinii publicznej przed dwoma laty Pekin nawiązał kontakty z wysłannikami politycznego i duchowego przywódcy Tybetańczyków, Dalajlamy. W obecnej sytuacji międzynarodowej proponowane przez Dalajlamę rozwiązanie – które aktywnie popierają przywódcy wielu państw demokratycznych – polegające na pozostaniu Tybetu w granicach ChRL i zagwarantowaniu Tybetańczykom rzeczywistej autonomii w ich ojczyźnie, wydaje się jedną z nielicznych konstruktywnych alternatyw dla przemocy, terroryzmu i wojen. W ostatnich miesiącach dialog ten wydaje się jednak tracić tempo. Apelujemy więc do Pana Prezydenta o wyrażenie zaniepokojenia naruszaniem praw człowieka w ChRL oraz jednoznaczne poparcie procesu negocjacji tybetańsko-chińskich

Z wyrazami szacunku,

podpis

Danuta Przywara
Wiceprezes Zarządu


Home Aktualności Raporty Teksty Archiwum Linki Pomoc Galeria
 
NOWA STRONA (od 2014 r.)