Teksty. Z perspektywy Chińczyków

wersja do druku

Share

Kontakt z wysłannikami Dalaja

Osoba odpowiedzialna z Centralnego Departamentu Pracy Frontu Jedności

 

Pytanie: Chciałbym prosić o krótką relację z ostatniego kontaktu z osobistymi przedstawicielami Dalaja - Gjarim Lodim i Kelsangiem Gjalcenem.

Osoba odpowiedzialna z Centralnego Departamentu Pracy Frontu Jedności: 1 i 2 lipca bieżącego roku osoby odpowiedzialne z  Centralnego Departamentu Pracy Frontu Jedności miały w Pekinie kontakt  z osobistymi przedstawicielami Dalaja - Gjarim Lodim i Kelsangiem Gjalcenem oraz ich otoczeniem, w sumie pięcioma. Du Qinglin, wiceprzewodniczący Komitetu Narodowości KC KPCh i przewodniczący Centralnego Departamentu Pracy Frontu Jedności w wyżej wymienionym okresie okresie spotkał się z Gjarim Lodim i jego otoczeniem. Gjari Lodi i jego otoczenie zwiedzili wiele olimpijskich aren, w tym Stadion Narodowy i Narodowe Centrum Wodne, oraz odbyli dyskusję z ekspertami i uczonymi Chińskiego Centrum Studiów Tybetańskich. Wu Weiqun i Sita, odpowiednio zastępca wykonawczy i zastępca przewodniczącego Centralnego Departamentu Pracy Frontu Jedności, rozmawiali z Gjarim Lodim i jego otoczeniem.

Pytanie: Czy dokonano jakiegoś postępu w porównaniu z kontaktem 4 maja w Shenzhenie?

Osoba odpowiedzialna z Centralnego Departamentu Pracy Frontu Jedności: Podczas dyskusji  osoby odpowiedzialne z  Centralnego Departamentu Pracy Frontu Jedności omówiły pokrótce sytuację wewnętrzną, objaśniły politykę rządu centralnego wobec Dalaja oraz poddały ostrej krytyce fałszywe słowa i postępki Dalaja po incydencie 14 marca, a zwłaszcza po poprzednim kontakcie w Shenzhenie. Jednocześnie cierpliwie i uważnie wysłuchaliśmy wyjaśnień osobistych przedstawicieli Dalaja w sprawie politycznych poglądów Dalaja oraz pewnych uwag i postępków strony Dalaja. Mimo ogromnej rozbieżności poglądów dyskusja przebiegała w szczerej i rozluźnionej atmosferze. Towarzysz Du Qinglin jasno przedstawił warunki wymogu „czterech braków poparcia". Innymi słowy, jeśli Dalaj naprawdę pragnie zrobić coś pożytecznego dla kraju, narodu oraz szczęścia Tybetańczyków w latach, jakie mu jeszcze zostały, powinien publicznie i wyraźnie oświadczyć oraz podjąć odpowiednie działania w postaci nieudzielania żadnego wsparcia działaniom zmierzającym do zakłócenia i sabotowania Igrzysk Olimpijskich w Pekinie; nieudzielania żadnego wsparcia i niepodejmowania jakichkolwiek prób spiskowania oraz podżegania do działań przestępczych z użyciem przemocy; nieudzielania żadnego wsparcia terrorystycznej działalności „Stowarzyszenia Młodzieży Tybetańskiej" i podjęcia szczerych kroków w celu jej ukrócenia, nieudzielania żadnego wsparcia ideom i działaniom zmierzającym do „niepodległości Tybetu" oraz podzielenia macierzy. W trakcie dyskusji osobiści przedstawiciele Dalaja zrozumieli, że wymóg ten jest nowym głównym przesłaniem rządu centralnego i zasygnalizowali, że przyjmą warunki rządu centralnego. Można powiedzieć, że przedstawienie wymogu „czterech braków poparcia" przez rząd centralny oraz obietnica i pozytywna reakcja strony Dalaja są najważniejszym postępem, jaki poczyniono podczas ostatniego kontaktu. Na prośbę strony Dalaja omówiono też i ustalono czas następnego kontaktu i dyskusji.

Pytanie: Od chwili rozpoczęcia incydentu 14 marca w Lhasie rząd centralny wzywał Dalaja do wypełnienia warunku „położenia trzech kresów". Dlaczego tym razem rząd centralny mówi o „czterech brakach poparcia"?

Osoba odpowiedzialna z Centralnego Departamentu Pracy Frontu Jedności: Jak wszystkim wiadomo, we wcześniejszym okresie klika Dalaja spiskowała i podżegała do działalności przestępczej z użyciem przemocy w Lhasie oraz innych regionach zamieszkiwanych przez Tybetańczyków, do atakowania chińskich konsulatów i ambasad w różnych państwach oraz do zakłócania i sabotowania Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Nawet już po kontakcie w Shenzhenie strona Dalaja wciąż wygłaszała uwagi mające podzielić macierz, a „Stowarzyszenie Młodzieży Tybetańskiej" kontynuowało różne działania separatystyczne i sabotażowe. Wszystko to wywołało wielkie oburzenie wszelkich grup etnicznych w całym kraju oraz Chińczyków za granicą. Postawiony Dalajowi przez rząd centralny warunek „położenia trzech kresów" służył określonym celom i był absolutnie niezbędny. Wymóg „czterech braków poparcia" konkretyzuje warunek „położenia trzech kresów", jest też łatwiejszy do wykonania i bardziej odpowiada stronie Dalaja. To nasze przesłanie dobrej woli dla strony Dalaja, mające służyć zapewnieniu pozytywnych rezultatów stosunków między dwiema stronami. Jeśli strona Dalaja nie jest w stanie uznać i wypełnić tak prostego i logicznego wymogu jak „cztery braki poparcia", trudno wyobrazić sobie atmosferę i warunki niezbędne do dwustronnych kontaktów i dyskusji.

Pytanie: Czego przede wszystkim dotyczą wasze kontakty i dyskusje z osobistymi przedstawicielami Dalaja?

Osoba odpowiedzialna z Centralnego Departamentu Pracy Frontu Jedności: Rząd centralny od dawna powtarza z naciskiem, że o ile Dalajlama faktycznie zmieni swoje stanowisko w sprawie „niepodległości Tybetu", poniecha wszelkich działań, których celem jest podzielenie macierzy, uzna Tybet za integralną część terytorium Chin, uzna Tajwan za integralną część terytorium Chin, oraz uzna rząd Chińskiej Republiki Ludowej za jedyny prawowity rząd reprezentujący całe Chiny, to możemy mieć kontakty i prowadzić dyskusje z Dalajem na temat jego osobistej przyszłości. Pewni ludzie rozpowszechniali wiele pogłosek na ten temat, twierdząc, że te kontakty i dyskusje są „rozmowami między Chinami a Tybetem" czy też „dialogiem między Hanami a Tybetańczykami". Z całą mocą podkreślam, że nie uznajemy tak zwanego „tybetańskiego rządu na wychodźstwie" i że rząd centralny w żadnym razie nie będzie prowadzić żadnych dyskusji z taką nielegalną organizacją. Pragnę też podkreślić, że po przejściu przez reformę demokratyczną i ustanowieniu regionu autonomicznego szerokie rzesze wyzwolonych tybetańskich chłopów pańszczyźnianych stały się panami własnego losu, a Tybet wkroczył na drogę socjalizmu, że Tybetańczyków reprezentują jedynie rząd centralny oraz rząd Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, i że nikt inny nie ma prawa do ich reprezentowania.

Pytanie: Jakie są perspektywy kontaktów i dyskusji rządu centralnego ze stroną Dalaja?

Osoba odpowiedzialna z Centralnego Departamentu Pracy Frontu Jedności: Na prośbę osobistych przedstawicieli Dalaja zgodziliśmy się w zasadzie na kolejny kontakt z nimi w tym roku. Stanowisko rządu centralnego w sprawie Dalaja jest jasne; tak nasze kontakty z osobistymi przedstawicielami Dalaja, jak osiągnięte dotychczas postępy, świadczą o szczerości rządu centralnego. Teraz czas na okazanie szczerości i inicjatywę strony Dalaja. Jeśli jego słowa i czyny będą spójne i wypełnią warunek „czterech braków poparcia", drzwi do kontaktów i dyskusji z rządem centralnym pozostaną otwarte i z pewnością dokonamy kolejnych postępów.
Agencja Xinhua, 6 lipca 2008


Home Aktualności Raporty Teksty Archiwum Linki Pomoc Galeria
 
NOWA STRONA (od 2014 r.)